Shri K. Pattahbi Jois werd in zuid India in 1915 geboren. Hij ontmoette zijn leraar Krishnamacharya, op zeer jonge leeftijd. Krishnamacharya zelf werd in 1888 geboren, in een tijd waarin de Britse kolonisatie yoga op de achtergrond had gebracht. Halverwege de 19e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw bracht een Hindu beweging nieuw leven in deze Indiaase traditie.

Krishnamacharya zette zichzelf aan om de Indiaase klassieken te gaan bestuderen zoals het Sanskriet, maar ook rede, rituelen en de basis van Indiaase medicijnen. Deze studies heeft hij weer gebruikt om alle kennis met de wijsheid van yoga te synchroniseren. Tijdens zijn studie aan de universiteit zag een van zijn leraren dat hij asana’s aan het oefenen was, die hij uit teksten en toevallige gesprekken met yogi’s had geleerd. Deze leraar stelde hem voor Shri Ramamohan Brachmachari op te zoeken. Hij bleef 7 jaar bij deze yogi en in ruil voor zijn lessen, vroeg Brachmachari, Krishnamacharya yoga te onderwijzen in zijn thuisland.

Van de Maharadja van Myosore ontving hij het aanbod om yoga in zijn gymnastiekzaal te onderwijzen, het werd een yogashala. In deze tijd ontwikkelde hij Ashtanga Vinyasa yoga. Naast het lesgeven in het Myosore Palace, gaf hij ook publieke demonstraties om meer aandacht voor yoga te krijgen. De Britse soldaten, Muslim Maharadjas en Indiers van elk geloof kwamen in aanraking met yoga.

Ashtanga yoga werd vele decennia later in het westen populair dankzij een van Krishnamacharya meest trouwe en bekende studenten, Shri K. Pattabhi Jois.

YBlogodef

Ashtanga Vinyasa en Shri K. Pattabhi Jois

Shri K. Pattabhi Jois - Foto credit: Govinda Kai

In die tijd, voor de start van yoga in Myosore, had Jois Krishnamacharya al op 12 jarige leeftijd ontmoet. Jois werd door Krishnamacharya als yoga student geaccepteerd, maar Jois was nog blijer toen Krishnamacharya Sanskriet ging doceren aan het Sanskriet College, twee jaar later.

In 1937 begon Jois zelf yoga te onderrichten na 10 jaar studie bij Krishnamacharya. Hij werd professor bij het Sanskriet College gedurende 36 jaar. In 1975 begon hij les te geven in California, later is hij in heel Amerika gaan lesgeven.

Shri K. Pattahbi Jois is heel trouw gebleven aan de lessen van Krishnamacharya, door geen aanpassingen uit te voeren aan de serie houdingen, maar ze alleen te verfijnen. Jois heeft tot aan zijn dood les gegeven in Myosore waar het allemaal begon.

Bron: Krishnamacharya’s Fernando Pages Ruiz Yoga Journal May / June 2001.

Bron: Interview with Shri K. Pattabhi Jois, Practice makes perfect. Sandra Anderson January / February 1994.

Introductie
PattabhiJoisduo1
YBlente20153
Pattabhi Jois
Geschiedenis  van Yoga
Kum Nye Yoga
Pattabhi Jois   Geschiedenis  van Yoga Kum Nye Yoga