Er zijn verschillende heilige teksten waar de basis van yoga in terug te vinden is. De eerste en oudste tekst is de Rig Veda. Deze tekst bevat hymnen over rituelen van het leven om de kosmische order te kunnen behouden.

Daarna volgen de Upanishads, waarin de grondslag van de Indiaase filosofie staat beschreven. Ze bieden een inzicht in het mediteren op de natuur, van beweging en continuïteit. Binnen de Upanishads valt ook de Bhagavad Gita, een tekst over Heer Krishna die in gesprek is met een strijder Arjuna, welke symbool staat voor de mensheid. Het gesprek richt zich op karma, het doel in het leven, de liefde en toewijding.

De 'bijbel' van yoga zou je een beetje oneerbiedig, de Yoga Sutra's van Patanjali kunnen noemen. Het is een collectie van verzen, die je een beeld geven van yoga en de beoefening ervan.

Hatha Yoga Pradipika, is een meer technische handleiding van de asana's (houdingen), pranayama (ademhalingsoefeningen), de mudra's (energiezegels) en de nadi's (energiebanen). Ook zijn er nog verzen over Hatha yoga en deze zijn terug te vinden in de Yoga Korunta.

YBlogodef

Detail van een zegel met daarop een mannelijke godheid in een yogahouding. Mohenjodaro, Pakistan, 2600 v.Chr.-1700 v.Chr

De Geschiedenis van Yoga

Pattabhi Jois
Geschiedenis  van Yoga
Introductie
yogisealduo1
YBlente20153
Kum Nye Yoga
Pattabhi Jois   Geschiedenis  van Yoga Kum Nye Yoga